Er det mindre enn 30 virkedager siden du flyttet inn på adressen du bestiller strøm til, må du benytte dette skjema for bestilling: FlytteskjemaBestilling av strømavtale: Lokalstrøm

For vilkår gjeldende vervekampanje se §4. Generelt, punkt 2.